Terapeut Joan Christensen |    28 35 99 23  | Akupunktør Bettina Flyvholm 21 96 71 89 talkoflife@outlook.dk  |  Terapihuset Amager

Om

Terapeut med familiefokus

Jeg er uddannet pædagog, familieterapeut og NADA-udøver. Gennem mit arbejdsliv som pædagog oplevede jeg, at det var i samtalerne med børnene og deres forældre, jeg virkelig kunne gøre en forskel. For at kunne understøtte det gode børneliv gennem hele opvæksten, og ikke kun i institutionen, sagde jeg derfor mit job op og startede min egen virksomhed i Terapihuset Amager. 

Fokus på et harmonisk familieliv

I Terapihuset Amager handler det om børn, unge og deres forældre. Familielivet starter allerede, når barnet er undfanget, og derfor arbejder jeg også med gravide og helt nybagte forældre. Alle forældre gør i min optik altid det bedste, de kan. Det betyder desværre ikke, at tingene ikke kan gå i en hårknude, og her kan det være godt med en uvildig rådgiver, der kan hjælpe jer videre.

 

Mange forældre kontakter mig, fordi deres barn har et problem. Jeg er af den overbevisning, at barnet ikke har et problem, men derimod viser et problem. Derfor er det vigtigt, at hele familien er klar på og villige til at arbejde på sine familieforhold med de redskaber, jeg giver jer.

 

Ofte vil en familieterapi bestå af både samtaler med barnet alene, forældrene alene og hele familien samlet. Børn og unge finder det let at tale med mig, fordi jeg altid gør dem klart, at de ikke kan gøre noget forkert eller svare forkert. Det virker ofte som en stor lettelse for barnet.

Kontakt mig eller book dig ind på et forløb på facebook: Terapihuset Amager eller ring eller skriv til mig:

Den udfordrende teenageperiode

Det er ingen hemmelighed, at teenageårene kan være særligt svære for alle parter i en familie. Jeg har selv en søn på 21 år og en datter på 14 år, og vi oplever naturligvis også konflikter og har været igennem lange, svære perioder.

 

Hvis du oplever, at din teenager har det mere end almindeligt svært, kan jeg anbefale et terapiforløb. Det kan komme til udtryk ved, at din teenager er meget trist, sover dårligt eller ikke kan passe skolen. Det er ofte svært for teenagere at vise og tale om følelser med deres forældre, og det kan få store konsekvenser, hvis de ikke får luft for sine bekymringer og givet udtryk for sine følelser. Det kan resultere i store vredesudbrud, selvskadende adfærd eller isolation og ensomhed. For at forebygge og afhjælpe kan både gruppeterapi og individuel terapi være løsningen.

Terapeut Joan Christensen og Akupunktør Bettina Flyvholm

Kastrupvej 116B, st. tv.  |  2300 København S  |

Terapeut Joan Christensen  28 35 99 23  |  talkoflife@outlook.dk 

Akupunktør Bettina Flyvholm 21 96 71 89